Thay đổi hiển thị breadcrumbs của woocommerce wordpress theme

Quảng cáo
Ads_ngang
Website dinhthuanit.com có bài Thay đổi hiển thị breadcrumbs của woocommerce wordpress theme

Woocommerce là một framework làm web bán hàng trong wordpress tuyệt vời lắm vời, nó có đầy đủ mọi tính năng đảm bảo của 1 web bán hàng chuyên sâu quy mô vừa và nhỏ. Trong bài bữa nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tùy biến breadcrumb của woocommerce.

Mọi thành phần dữ liệu cài đặt trong woocommerce đều sử dụng hooks, với breadcrumbs chúng ta có hook “ woocommerce_breadcrumb_defaults “. Thêm filter sau đây vào theme functions.php để thay đổi tính chất hiển thị breadcrumb.
Ví dụ sau thay đổi chuỗi mặc định “Home” ở đầu.

 add_filter( 'woocommerce_breadcrumb_defaults', 'jk_change_breadcrumb_home_text' ); function jk_change_breadcrumb_home_text( $defaults ) { // Change the breadcrumb home text from 'Home' to 'Appartment' $defaults['home'] = 'Appartment'; return $defaults; } 

Ngoài ra bạn có thể sửa mọi phần tử có trên breadcrumb như trail/delimiter, thẻ bao mỗi breadcrumb, bao ngoài ở filter trên. Bạn cũng đều có thể print giá trị tham số mảng $defaults để hiểu chi tiết.

 Array ( [delimiter] => / [wrap_before] =>   [before] => [after] => [home] => Appartment ) 

Ví dụ khác thay đổi breadcrumb separator/delimiter/trail.

 add_filter( 'woocommerce_breadcrumb_defaults', 'jk_change_breadcrumb_delimiter' ); function jk_change_breadcrumb_delimiter( $defaults ) { // Change the breadcrumb delimeter from '/' to '> ' $defaults['delimiter'] = ' > '; return $defaults; } 

Hoặc thay đổi tất cả.

 add_filter( 'woocommerce_breadcrumb_defaults', 'jk_woocommerce_breadcrumbs' ); function jk_woocommerce_breadcrumbs() { return array( 'delimiter' => ' / ', 'wrap_before' => ' ', 'before' => '', 'after' => '', 'home' => _x( 'Home', 'breadcrumb', 'woocommerce' ), ); } 

Để thay đổi URL của home trên woocommerce breadcrumb đến địa điểm URL khác, chúng ta sử dụng hook “ woocommerce_breadcrumb_home_url ” như sau.

 add_filter( 'woocommerce_breadcrumb_home_url', 'woo_custom_breadrumb_home_url' ); function woo_custom_breadrumb_home_url() { return 'http://woothemes.com'; } 

Nếu không thích dùng breadcrumb trên trang web nữa thì remove action “ woocommerce_breadcrumb ” trong chuỗi actions của “ woocommerce_before_main_content “.

 add_action( 'init', 'jk_remove_wc_breadcrumbs' ); function jk_remove_wc_breadcrumbs() { remove_action( 'woocommerce_before_main_content', 'woocommerce_breadcrumb', 20, 0 ); } 

Lưu ý: những kiến thức trong loạt bài hướng dẫn sử dụng woocommerce mình viết trên bản free, không phải wootheme premium.

Để thu được bài viết mới vui lòng đăng ký kênh kiến thức WordPress từ A-Z ở Form bên dưới. Bạn cũng có thể có thể nhận được sự trợ giúp trên Twitter và Facebook

Bài viết Thay đổi hiển thị breadcrumbs của woocommerce wordpress theme được tổng hợp và biên tập bởi: dinhthuanit.com. Mọi ý kiến đóng góp và phản hồi vui lòng gửi Liên Hệ cho dinhthuanit.com để điều chỉnh. dinhthuanit.com xin cảm ơn.

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Quảng cáo
Ads_ngang