Thay đổi số lượng hiển thị sản phẩm liên quan trong woocommerce

Quảng cáo
Ads_ngang
Website dinhthuanit.com có bài Thay đổi số lượng hiển thị sản phẩm liên quan trong woocommerce

Để thay đổi số lượng các mặt hàng liên quan hiển thị ra ở mỗi trang mặt hàng chi tiết trong wordpress woocommerce framework, bạn sử dụng code sau:

  <?php /** * WooCommerce Extra Feature * -------------------------- * * Change number of related products on product page * Set your own value for 'posts_per_page' * */ function woo_related_products_limit() { global $product; $args['posts_per_page'] = 6; return $args; } add_filter( 'woocommerce_output_related_products_args', 'jk_related_products_args' ); function jk_related_products_args( $args ) { $args['posts_per_page'] = 4; // 4 related products $args['columns'] = 2; // arranged in 2 columns return $args; }  

Xem thêm:

Bài viết Thay đổi số lượng hiển thị sản phẩm liên quan trong woocommerce được tổng hợp và biên tập bởi: dinhthuanit.com. Mọi ý kiến đóng góp và phản hồi vui lòng gửi Liên Hệ cho dinhthuanit.com để điều chỉnh. dinhthuanit.com xin cảm ơn.

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Quảng cáo
Ads_ngang