Thay đổi tiêu đề nút add to cart trong woocommerce

Quảng cáo
Ads_ngang
Website dinhthuanit.com có bài Thay đổi tiêu đề nút add to cart trong woocommerce

Bạn đang tự làm web wordpress, thế nào bạn thay đổi được nhãn nút “Add to cart” kế bên mỗi sản phẩm. Trong wordpress admin không có tùy chọn đổi tiêu đề của nút này, mà bạn cần thông qua sử dụng code.
Tiêu đề được dịch theo ngôn ngữ bạn thiết lập cho website wordpress.
Thay đổi nhãn nút add to cart

Đây là cách woocommerce tự động thay đổi ngôn ngữ, vì sử dụng wordpress translate tag.

 __( 'Add to cart', 'woocommerce' )  

Xem cách chuyển ngôn ngữ hiển thị cho wordpress backend & fronted và các plugin bổ trợ ngôn ngữ chuyển đổi.

Bên cạnh đó, woocommerce cung cấp một vài hooks giúp chúng ta thay đổi tiêu đề nhãn nút add to cart 1 cách linh hoạt trong mọi template page.

Thay đổi nút add to cart trong trang sản phẩm chi tiết

Thêm các dòng sau vào file functions.php

 add_filter( 'add_to_cart_text', 'woo_custom_cart_button_text' ); //  < 2.1 add_filter( 'woocommerce_product_single_add_to_cart_text', 'woo_custom_cart_button_text' ); // 2.1 + function woo_custom_cart_button_text() { return __( 'My Button Text', 'woocommerce' ); }  

Lưu ý: những phiên bản plugin woocommerce khác nhau có thay thay tên hook, do vậy bạn nên kết hợp code ở không ít phiên bản tránh mã không xài được nghĩ phiên bản bạn đang sử dụng.

Thay đổi nhãn nút add to cart ở trang product archives

Thiết lập thêm filter woocommerce_product_add_to_cart_text ở bản 2.1 trở lên.

 add_filter( 'add_to_cart_text', 'woo_custom_cart_button_text' ); //  < 2.1 add_filter( 'woocommerce_product_add_to_cart_text', 'woo_custom_cart_button_text' ); // 2.1 + function woo_custom_cart_button_text() { return __( 'My Button Text', 'woocommerce' ); }  

Tiêu đề nút add to cart cho trang product archives dựa theo product types

Xác định loại sản phẩm, bởi tính chất $product-> product_type . Thêm đoạn code dưới đây vào theme functions.php và thay đổi tiêu đề nút cho từng loại sản phẩm.

   product_type; switch ( $product_type ) { case 'external': return __( 'Buy product', 'woocommerce' ); break; case 'grouped': return __( 'View products', 'woocommerce' ); break; case 'simple': return __( 'Add to cart', 'woocommerce' ); break; case 'variable': return __( 'Select options', 'woocommerce' ); break; default: return __( 'Read more', 'woocommerce' ); } }  

Đọc tiếp bài tùy biến nút add to cart trong woocommerce phần 2
Good luck.

Hãy cho mình biết suy nghĩ của bạn trong phần bình luận bên dưới bài viết này. Hãy theo dõi kênh chia sẻ kiến thức WordPress của TopVn trên Twitter và Facebook

Bài viết Thay đổi tiêu đề nút add to cart trong woocommerce được tổng hợp và biên tập bởi: dinhthuanit.com. Mọi ý kiến đóng góp và phản hồi vui lòng gửi Liên Hệ cho dinhthuanit.com để điều chỉnh. dinhthuanit.com xin cảm ơn.

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Quảng cáo
Ads_ngang