Thay nút liên hệ cho sản phẩm hết hàng – WooCommerce

Quảng cáo
Ads_ngang
Website dinhthuanit.com có bài Thay nút liên hệ cho sản phẩm hết hàng – WooCommerce

Bạn không thích chỉ hiển thị mặt hàng có mức giá bán, bạn có thể vẫn hiển thị tất cả các sản phẩm tuy nhiên với các mặt hàng hết hàng cách hữu hiệu đặc biệt là tạo nút liên hệ trên trang sản phẩm chi tiết.

Nếu bạn không quản lý kho hay sản phẩm sản phẩm đang hết hàng. Anh ta hoặc cô ấy chắc chắn sẽ chuyển đến một số cửa hàng khác. Điều này cũng có thể dẫn đến mất khách hàng tiềm năng. Vì vậy, chúng tôi sẽ dạy bạn làm thế nào bạn có thể tiết kiệm nhiều khách hàng bằng cách thêm một nút liên hệ thay vì cho khách hàng thấy bạn đang hết hàng cho 1 sản phẩm.

Để thi hành điều này, bạn chỉ cần thêm đoạn mã sau vào file functions.php

 add_action( 'woocommerce_after_shop_loop_item', 'hw_change_outofstock_to_contact_us', 1 ); // for shop page function hw_change_outofstock_to_contact_us(){ global $product; if(!$product-> is_in_stock()){ remove_action( 'woocommerce_after_shop_loop_item', 'woocommerce_template_loop_add_to_cart'); remove_action( 'woocommerce_single_product_summary', 'woocommerce_template_single_add_to_cart'); //change the link to your contact us page echo ' Contact Us '; }} // for single page add_filter( 'woocommerce_get_availability', 'wcs_custom_get_availability', 1, 2); function wcs_custom_get_availability( $availability, $_product ) { // Change In Stock Text if ( $_product-> is_in_stock() ) { $availability['availability'] = __('Available!', 'woocommerce'); } // Change Out of Stock Text if ( ! $_product-> is_in_stock() ) { $availability['availability'] = __(' Contact Us ', 'woocommerce'); } return $availability; }  

Sau khi thêm mã này, các mặt hàng hết hàng sẽ hiển thị nút “liên hệ với chúng tôi”. Chúc bạn thành công.

Bài viết Thay nút liên hệ cho sản phẩm hết hàng – WooCommerce được tổng hợp và biên tập bởi: dinhthuanit.com. Mọi ý kiến đóng góp và phản hồi vui lòng gửi Liên Hệ cho dinhthuanit.com để điều chỉnh. dinhthuanit.com xin cảm ơn.

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Quảng cáo
Ads_ngang