Thêm currency đơn vị tiền tệ cho quốc gia với woocommerce

Quảng cáo
Ads_ngang
Website dinhthuanit.com có bài Thêm currency đơn vị tiền tệ cho quốc gia với woocommerce

Mỗi một quốc có đơn vị tiền tệ và ký hiệu riêng. Ví dụ: Việt Nam country lưu thông đơn vị tiền tệ “ VNĐ “, có ký hiệu tắt là “ đ “.
đơn vị tiền tệ currency

Thêm đơn vị phải trả tiền tệ

Trong woocommerce để thêm hoặc thay đổi đơn vị phải trả hay currency của quốc gia đang sử dụng trên woocommerce, chúng ta thêm filter hook woocommerce_currencies . Copy và dán code dưới đây trong functions.php

 add_filter( 'woocommerce_currencies', 'add_my_currency' ); function add_my_currency( $currencies ) { $currencies['vnd'] = __( 'VNĐ', 'woocommerce' ); return $currencies; }  

Thêm ký hiệu của đơn vị tiền tệ, bạn sử dụng filter woocommerce_currency_symbol .

 add_filter('woocommerce_currency_symbol', 'add_my_currency_symbol', 10, 2); function add_my_currency_symbol( $currency_symbol, $currency ) { switch( $currency ) { case 'vnd': $currency_symbol = 'đ'; break; case 'AUD': $currency_symbol = 'AUD$'; break; //Change a currency symbol } return $currency_symbol; }  

Lưu ý: Cũng sử dụng hook này để sửa lại ký hiệu currency.

Chuyển đơn vị phải trả trên website

Trên website sẽ hiển thị đơn vị của quốc gia bạn đã thiết lập trong phần quản trị woocommerce, thay đổi giá sản phẩm theo tiền tệ bạn phải thay đổi quốc gia để bán mặt hàng cho các quốc gia có sử dụng đơn vị tiền đó.

Bằng cách truy cập vào Woocommerce Settings (WooCommerce-> Settings), chọn quốc gia tại trường Base Location tại đây tôi chọn Vietnam, vì khai báo thêm states bạn sẽ chọn một states nhất định. nhưng đều sử dụng chung currency của country.

Tiếp theo, mục Currency bạn chọn “Vietnamese Dong (đ)”, đổi địa thế ký hiệu tiền tệ trong mục dưới Currency Position chọn Right with space.. để currency hiển thị sau giá trị sản phẩm. VD: 99.99 đ

Ngoài ra có thể thay đổi dấu tách hàng nghìn, dấu ngăn cách hàng thập phân và số lượng hiển thị nhiều nhất ở hàng thập phân. Sửa các nhân tố này ở cùng mục Currency Options .
currency-options-woocommerce

Kết quả các mặt hàng đã đổi đơn vị thanh toán:
thay đổi đơn vị tiền tệ currency woocommerce

Hãy cho mình biết suy nghĩ của bạn trong phần bình luận bên dưới bài viết này. Hãy theo dõi kênh chia sẻ kiến thức WordPress của TopVn trên Twitter và Facebook

Bài viết Thêm currency đơn vị tiền tệ cho quốc gia với woocommerce được tổng hợp và biên tập bởi: dinhthuanit.com. Mọi ý kiến đóng góp và phản hồi vui lòng gửi Liên Hệ cho dinhthuanit.com để điều chỉnh. dinhthuanit.com xin cảm ơn.

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Quảng cáo
Ads_ngang