Thêm danh sách các từ bị cấm trong bài viết WordPress

Quảng cáo
Ads_ngang
Website dinhthuanit.com có bài Thêm danh sách các từ bị cấm trong bài viết WordPress

Gần đây, một trong các người dùng của chúng mình đã hỏi làm thế nào họ có thể thêm danh sách các từ bị cấm cho tiêu đề bài đăng WordPress? Nếu bạn quản lý một blog với nhiều người sáng tác và muốn các tác giả tránh sử dụng các từ hoặc cụm từ nhất định, thì mẹo này sẽ được ích. Trong bài viết này, mình sẽ chỉ cho bạn cách tạo danh sách các từ bị cấm trong WordPress.

Tại sao nên tạo bản kê các từ bị cấm cho tiêu đề bài viết WordPress?

Bạn khó quản lý các người sáng tác dễ để giữ một phong cách và chủ trương biên tập của bạn trên một trang web với nhiều tác giả đóng góp. Bạn có thể sử dụng Edit Flow để lại bình luận biên tập, thêm chú thích và tình trạng tùy chỉnh, nhưng nó sẽ không theo dõi tiêu đề bài viết của bạn.

Nếu một tác giả có quyền xuất bản, thì các từ không mong muốn có thể xuất hiện trên trang web của bạn. Bạn có thể ngăn chặn điều ấy bằng cách lấy đi các đặc quyền xuất bản từ người dùng, nhưng điều này có nghĩa là sẽ có nhiều việc hơn cho bạn vì bạn bắt buộc phải tự coi xét và xuất bản bài đăng.

Thêm danh sách các từ bị cấm cho tiêu đề bài đăng WordPress

Để thi hành cách này bạn bắt buộc phải thêm 1 đoạn code vào file giao diện WordPress hoặc với plugin. Đó là điều quan trọng bạn nên sao lưu WordPress an toàn trước lúc triển khai mọi sửa đổi trong WordPress.

Thêm đoạn mã sau vào cuối tệp functions.php

 function wpb_forbidden_title($title){ global $post; $title = $post-> post_title; // Add restricted words or phrases separated by a semicolon $restricted_words = "word1;word2;word3"; $restricted_words = explode(";", $restricted_words); foreach($restricted_words as $restricted_word){ if (stristr( $title, $restricted_word)) wp_die( __('Error: You have used a forbidden word "'. $restricted_word .'" in post title') ); } } add_action('publish_post', 'wpb_forbidden_title', 10, 1);  

Lưu ý hãy nhớ thêm các từ bạn sẽ cấm trong trang web bằng phương pháp liệ kê vào biến $restricted_words, mỗi từ ngăn cách với dấu chấm phẩy.

Mã này chỉ đơn giản kích hoạt một chức năng khi người sử dụng cố gắng xuất bản một bài đăng để kiểm tra tiêu đề bài viết cho các từ bị hạn chế. Nếu nó tìm thấy một từ bị phạm luật trong tiêu đề bài viết, thì sẽ hiển thị cho người dùng một lỗi như thế này:
 

Hy vọng bài viết này bạn sẽ học việc làm sao thêm danh sách các từ bị cấm trong tiêu đề bài viết WordPress của bạn.

Bài viết Thêm danh sách các từ bị cấm trong bài viết WordPress được tổng hợp và biên tập bởi: dinhthuanit.com. Mọi ý kiến đóng góp và phản hồi vui lòng gửi Liên Hệ cho dinhthuanit.com để điều chỉnh. dinhthuanit.com xin cảm ơn.

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Quảng cáo
Ads_ngang