Thêm form đăng ký theo dõi qua email – tạo Email Subscription Box

Quảng cáo
Ads_ngang
Website dinhthuanit.com có bài Thêm form đăng ký theo dõi qua email – tạo Email Subscription Box

Tạo email subscription box hay form đăng ký theo dõi vào cuối bài viết.
tạo email subscription form

Có bao nhiều người đăng ký đọc nội dung trên website của ban qua email? bạn muốn tăng số lượng số người subscription? đó là nguyên do để bạn thêm form đăng ký newletter đính cho mỗi bài viết. Sau một lượng lớn fan hâm mộ genesis framework (trong đó có mình) đòi hỏi viết bài chỉ dẫn cách chèn form đăng ký email subscription. Và bữa nay mới có dịp, mình cũng vừa làm xong cho website này.

Hiện nay có hơi nhiều dịch vụ tạo quản lý email subcribers như mailchimp, google feedburns đây là 2 dịch vụ nổi nhất hiện nay mà mình đươc biết.

Trước khi thiết kế giao diện form bạn quyết định xem đặt form ở chỗ nào. Nếu bạn đặt form ở cuối bài viết thì giao diện này là một gợi ý.
giao diện form newsletter signup box

Hoặc cho form hiển thị dạng popup ngay tại trên trang, một vài giây sau khi truy cập lần đầu tiên vào trang căn cứ vào cookie trên trình duyệt form sẽ tự động được hiển thị và che xuất phần nội dung. Người dùng rất dễ đăng ký form, nó làm thu hút lượng bạn đọc truy cập vào website của bạn mỗi ngày.

Đối với những người sử dụng genesis , việc thêm signup box trong genesis child themes khá dễ dàng. Bạn thực hành các bước sau đây:

Bước 1 : Vào wordpress Dashboard -> Appearance -> Editor ở bên phải bấm vào functions.php để sửa file này, thêm vào cuối các dòng sau:

Code cho feedburner

  <  ?php  /** Add a Newsletter Signup Box After Posts */   function  add_newsletter_box (  )   {   if  ( is_single (  )  )   {   ?>     < div id =  "newsletterbox"  >    < div  class  =  "white-border"  >    < div  class  =  "newsletterbox-wrap"  >    < h4 >   Join  Our Newsletter  </ h4 >    < p >   Join  over  5  ,  000  people who get free and fresh content delivered automatically  each   time  we publish . </ p >    < form id =  "subscribe"  onsubmit =  "window.open( 'http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=Google/FeedburnerID', 'popupwindow', 'scrollbars=yes,width=550,height=520');return true"  target =  "popupwindow"  method =  "post"  action =  "http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify"  >    < input id =  "subbox"  type =  "email"  name =  "email"  onblur =  "if ( this.value == '' ) { this.value = 'Enter your email address...' } "  onfocus =  " if ( this.value == 'Enter your email address...') { this.value = '' }"  value =  "Enter your email address..."   />    < input type =  "hidden"  value =  "Google/FeedburnerID"  name =  "uri"  />    < input type =  "hidden"  value =  "en_US"  name =  "loc"  />    < input id =  "subbutton"  type =  "submit"  value =  "Sign Up"  />    </ form >    </ div >    </ div >    </ div >    <  ?php  }   }  add_action  (   'genesis_after_post_content'  ,   'add_newsletter_box'  ,   10  ,   1  )  ;   ?>  

Thay “uri=” bằng feedburn ID của bạn đã đăng ký với dịch vụ google feedburner. Sửa cả thuộc tính value của input.

  

Code cho MailChimp

  /** Add a Newsletter Signup Box After Posts */   function  add_newsletter_box (  )   {   if  ( is_single (  )  )   {   ?>    < div id =  "newsletterbox"  >    < div  class  =  "white-border"  >    < div  class  =  "newsletterbox-wrap"  >    < h4 >   Join  Our Newsletter  </ h4 >    < p >   Join  over  5  ,  000  people who get free and fresh content delivered automatically  each   time  we publish . </ p >    < form target =  "_blank"   class  =  "validate"  name =  "mc-embedded-subscribe-form"  id =  "mc-embedded-subscribe-form"  method =  "post"  action =  "http://techlila.us5.list-manage.com/subscribe/post?u=eefa99bc3d40d94a1820fed4b&>  >    < input type =  "email"  required =  ""  placeholder =  "Enter your email address ..."  id =  "mce-EMAIL"   class  =  "email"  name =  "EMAIL"  value =  ""  />    < input type =  "submit"   class  =  "button"  id =  "mc-embedded-subscribe"  name =  "subscribe"  value =  "Sign Up"  />    </ form >    </ div >    </ div >    </ div >    <  ?php  }   }  add_action  (   'genesis_after_post_content'  ,   'add_newsletter_box'  ,   10  ,   1  )  ;   

Chú ý: hãy nhớ sửa “form action URL” với địa điểm mailchimp của bạn. Bạn có thể tìm địa điểm này tại: MailChimp -> Lists -> chọn website bạn đăng ký -> bấm vào option trước mắt từ dropdown “Signup Form Embed Code..”

Nếu bạn sử dụng AWeber hoặc các dịch vụ khác chỉ đơn giản copy và thay thế nội dung HTML của form với dịch vụ đó.

Bước 2 : Tải giao diện của form newsletter“> tại đây. Giải nén chúng vào thư mục /images/ trong genesis child theme.

Bước 3: Trang chí newletter form bằng cách chèn thêm các loại sau vào style.css

  /* Newsletter Box below Posts ------------------------------------------------------------- */   #newsletterbox   {   background-color  :   #f5f5f5  ;   border  :   10px   solid   #e4e4e4  ;   margin-top  :   30px  ;   }   #newsletterbox   .white-border   {   border  :   1px   solid   #fff  ;   }   .newsletterbox-wrap   {   background  :   url  (  "images/enews-ribbon.png"  )   no-repeat   scroll   left   top   transparent  ;   margin  :   -17px   -18px  ;   overflow  :   hidden  ;   padding  :   45px   30px   40px  ;   text-align  :   center  ;   text-shadow  :   1px   1px   #fff  ;   }     .newsletterbox-wrap  h4  {   text-align  :   center  ;   }     .newsletterbox-wrap  p  {   margin  :   0   35px   20px  ;   text-align  :   center  ;   }   .newsletterbox-wrap  input [ type =  "email"  ]   {   background  :   url  (  "images/enews.png"  )   no-repeat   scroll   left   center   #fff  ;   box-shadow  :   0   0   5px   #ccc   inset  ;   color  :   #999  ;   font-family  :   'proxima-nova'  ,  sans-serif  ;   font-size  :   12px  ;   margin  :   0   5px  ;   padding  :   15px   0   15px   45px  ;   width  :   40%  ;   }     .newsletterbox-wrap  input [ type =  "submit"  ]   {   box-shadow  :   0   1px   1px   #a24a1d  ;   font-size  :   14px  ;   font-weight  :   bold  ;   padding  :   10px   15px  ;   text-transform  :   uppercase  ;   }  

Giờ bạn mở thử một bài viết, và kéo xuống phía dưới nội dung bạn sẽ thấy kết quả như hình ỏ trên. Chúc bạn thành công.

Hãy cho mình biết suy nghĩ của bạn trong phần bình luận bên dưới bài viết này. Hãy theo dấu kênh chia sẻ kiến thức WordPress của TopVn trên Twitter và Facebook

Bài viết Thêm form đăng ký theo dõi qua email – tạo Email Subscription Box được tổng hợp và biên tập bởi: dinhthuanit.com. Mọi ý kiến đóng góp và phản hồi vui lòng gửi Liên Hệ cho dinhthuanit.com để điều chỉnh. dinhthuanit.com xin cảm ơn.

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Quảng cáo
Ads_ngang