Thêm form lọc dữ liệu trong WP admin với Custom Fields

Quảng cáo
Ads_ngang
Website dinhthuanit.com có bài Thêm form lọc dữ liệu trong WP admin với Custom Fields

WordPress có 1 vài tính năng thực sự hữu ích, mặc dù lâu lâu bạn cần thêm 1 vài dòng code vào functions.php nhưng nó đã làm wordpress thay đổi về phong thái tương tác cũng như giao diện. Đây là việc làm không mới mình cho là là một cuộc cách mạng trong thiết kế lập trình nói chung và web nói riêng, bằng cách sử dụng Hook API giúp bạn không tốn thời gian khi phát triển ứng dụng web dựa vào CMS/Framework.

Trong bài bữa nay mình sẽ hướng dẫn bạn thêm menu chọn lựa vào form lọc dữ liệu post/page trong trang quản lý wp admin. Đoạn code dưới đây có tạo thêm menu liệt kê bản kê custom fields, trường này sẽ hoạt động cùng theo với form lọc dữ kiệu.
Chèn đoạn code sau vào functions.php

  query_vars['meta_key'] = $_GET['ADMIN_FILTER_FIELD_NAME']; if (isset($_GET['ADMIN_FILTER_FIELD_VALUE']) && $_GET['ADMIN_FILTER_FIELD_VALUE'] != '') $query-> query_vars['meta_value'] = $_GET['ADMIN_FILTER_FIELD_VALUE']; } } function ba_admin_posts_filter_restrict_manage_posts() { global $wpdb; $sql = 'SELECT DISTINCT meta_key FROM '.$wpdb-> postmeta.' ORDER BY 1'; $fields = $wpdb-> get_results($sql, ARRAY_N); ?>       <?php $current = isset($_GET['ADMIN_FILTER_FIELD_NAME'])? $_GET['ADMIN_FILTER_FIELD_NAME']:''; $current_v = isset($_GET['ADMIN_FILTER_FIELD_VALUE'])? $_GET['ADMIN_FILTER_FIELD_VALUE']:''; foreach ($fields as $field) { if (substr($field[0],0,1) != "_"){ printf ( ' %s ', $field[0], $field[0] == $current? ' selected="selected"':'', $field[0] ); } } ?>    <input type="TEXT" name="ADMIN_FILTER_FIELD_VALUE" value=" " />  <?php } 

Bạn cũng có thể có thể thiết kế field riêng cho mỗi trang, ở tỉ dụ trên mình thiết lập cho page edit.php , xác định page ngày nay bởi biến global $pagenow . Các page gồm: edit.php, upload.php, ..
add-menu-filter-post-wp
Nếu bạn muốn lọc dữ liệu trên frontend, thì xem cách tùy biến search form tại đây.
Bạn đang lọc dữ liệu và cần kiểm tra dữ liệu hiện trên cột có đúng không, tình huống nếu cột đó chưa được hỗ trợ mặc định trong wordpress bạn sẽ phải tạo thêm cột trong trang quản lý nội dung Posts.

Bài viết Thêm form lọc dữ liệu trong WP admin với Custom Fields được tổng hợp và biên tập bởi: dinhthuanit.com. Mọi ý kiến đóng góp và phản hồi vui lòng gửi Liên Hệ cho dinhthuanit.com để điều chỉnh. dinhthuanit.com xin cảm ơn.

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Quảng cáo
Ads_ngang