Thêm hậu tố .html vào cuối url [wordpress]

Quảng cáo
Ads_ngang
Website dinhthuanit.com có bài Thêm hậu tố .html vào cuối url [wordpress]

Tôi có một site thành lập bởi mã nguồn không phải wordpress, tôi chuyển website đó sang mã nguồn wordpress. Một trong số vấn đề là tất cả địa điểm URL có ký tự .html ở cuối, nếu bỏ đi thì mất SEO ở website cũ. Vậy cần làm thế nào?
URL wordpress

Với wordpress bạn cũng có thể có thể đơn giản thực hiện việc thêm hậu tố vào cuối URL bằng cách thêm ký tự bạn mong muốn (vd: .html) vào custom permalink.
Truy cập Settings > > Permalinks > > Custom Structure.

html-on-url

Chú ý: bỏ “/” ở cuối rewrite tag rồi sau đó mới thêm suffix .html giống như sau:

 /%category%/%postname%/ 

trở thành:

 /%category%/%postname%.html 

Add Url suffix with plugin

Ở tình huống trên, chỉ địa điểm bài viết hậu tố .html mới hoạt động, còn không sinh ra ký tự .html ở trang page. Nếu muốn page có hậu tốt .html thì cần cài plugin “Custom Permalinks“.

custom-permalink
Plugin cấp phép thay đổi URL tùy ý.

Mình thấy phương pháp này không hay, nếu mà muốn bỏ hậu tố hoặc đổi thành hậu tố khác thì phải sửa lại mọi thứ những trang đã thiết lập trước đây. Tải plugin ở tệp đính kèm, sau khi kích hoạt có phần settings để sửa đổi hậu tố (suffix) cho post và page.

Tất cả những page đều thêm .html vào cuối URL nhưng có một vấn đề là chúng ta không muốn thêm ký tự đó vào địa điểm sitemap vẫn muốn dữ: /sitemap thay vì /sitemap.html vì mặc định ngày trước chúng ta đã sunmit sitemap lên google với địa điểm cũ là /sitemap.

Để loại trừ trang sitemap ra, bạn mở file html-on-pages.php trong thư mục plugin html-on-page/ tìm dòng:

 add_filter  (  'user_trailingslashit'  ,   'no_page_slash'  ,   66  ,   2  )  ;  

Thay bởi đoạn sau:

 add_filter  (  'page_link'  ,   'blog_permalinks_page_link'  ,   10  ,   2  )  ;   function  blog_permalinks_page_link  (  $permalink  ,   $page  )   {   $pos   =   strpos   (  $permalink  ,   "/sitemap.html"  )  ;   if   (  $pos  !   ==   false  )   {   $permalink   =   str_replace   (  "/sitemap.html"  ,   "/sitemap"  ,   $permalink  )  ;   }   return   $permalink  ;   }  add_filter  (  'user_trailingslashit'  ,   'no_page_slash'  ,   66  ,   2  )  ;  

Tiếp tục Tìm tới dòng:

  function  html_page_permalink  (  )   {  

Thay thế bởi:

  function  html_page_permalink  (  )   {   $string   =   $_SERVER   [  'REQUEST_URI'  ]  ;   $pos   =   strpos   (  $string  ,   "/sitemap.html"  )  ;   if   (  $pos  !   ==   false  )   {  switch_to_blog  (  1  )  ;   /   /  We are using WPMU  if  you are not you won 't need this line. wp_redirect(. get_option (' home ') str_replace ('  / sitemap . html ', '  /  sitemap ', $string), 301); exit(); } else { $pos = strpos ($string, "/ sitemap"); if ($ pos! == false) { $_SERVER [' REQUEST_URI '] = str_replace ("/ sitemap", "/ sitemap.html", $string); global $wp; $wp -> parse_request (); } }  

Ngoài plugin trên cũng có thể tham khảo plugin cũng đảm nhận công việc tương tự nhưng thêm suffix được vào cả category. Tất cả đều ở files đính kèm rồi nhé.
Chúc bạn thành công.

Nếu bạn thích bài viết này, hãy ủng hộ chúng tôi bằng phương pháp đăng ký nhận bài viết mới ở bên dưới và hãy nhớ chia sẻ kiến thức này với bạn bè của bạn nhé. Bạn cũng đều có thể theo dấu blog này trên Twitter và Facebook

Bài viết Thêm hậu tố .html vào cuối url [wordpress] được tổng hợp và biên tập bởi: dinhthuanit.com. Mọi ý kiến đóng góp và phản hồi vui lòng gửi Liên Hệ cho dinhthuanit.com để điều chỉnh. dinhthuanit.com xin cảm ơn.

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Quảng cáo
Ads_ngang