Thêm hoặc xóa widgets trong WordPress dashboard

Quảng cáo
Ads_ngang
Website dinhthuanit.com có bài Thêm hoặc xóa widgets trong WordPress dashboard

Trong bài viết này mình sẽ chỉ dẫn các bạn thêm hoặc bỏ bớt những widgets không cần phải có ở Dashboard phần quản trị của wordpress.
Đoạn code sau đây mình thêm widget để hiển thị thông tin.

  // Add a widget in WordPress Dashboard   function  wpc_dashboard_widget_function (  )   {   // Entering the text between the quotes   echo   " 
 • Release Date: March 2012
 • Author: Aurelien Denis.
 • Hosting provider: my own server
"
; } function wpc_add_dashboard_widgets ( ) { wp_add_dashboard_widget ( 'wp_dashboard_widget' , 'Technical information' , 'wpc_dashboard_widget_function' ) ; } add_action ( 'wp_dashboard_setup' , 'wpc_add_dashboard_widgets' ) ;

Nếu bạn muốn xoá widget chẳng cần thiết. Sử dụng code này:

  //HIDING UNWANTED WORDPRESS DASHBOARD WIDGETS  add_action (  'wp_dashboard_setup'  ,   'wpc_dashboard_widgets'  )  ;   function  wpc_dashboard_widgets (  )   {   global   $wp_meta_boxes  ;   //chú ý sử dụng print_r($wp_meta_boxes); để biết tên widget cần xoá.   // Today widget   unset  (  $wp_meta_boxes  [  'dashboard'  ]  [  'normal'  ]  [  'core'  ]  [  'dashboard_right_now'  ]  )  ;   // Last comments   unset  (  $wp_meta_boxes  [  'dashboard'  ]  [  'normal'  ]  [  'core'  ]  [  'dashboard_recent_comments'  ]  )  ;   // Incoming links   unset  (  $wp_meta_boxes  [  'dashboard'  ]  [  'normal'  ]  [  'core'  ]  [  'dashboard_incoming_links'  ]  )  ;   // Plugins   unset  (  $wp_meta_boxes  [  'dashboard'  ]  [  'normal'  ]  [  'core'  ]  [  'dashboard_plugdashboard'  ]  )  ;  

Nếu bạn thích bài viết này, hãy cỗ vũ chúng tôi bằng phương pháp đăng ký nhận bài viết mới ở bên dưới và hãy nhớ chia sẻ kiến thức này với bạn bè của bạn nhé. Bạn cũng cũng có thể có thể theo dõi blog này trên Twitter và Facebook

Bài viết Thêm hoặc xóa widgets trong WordPress dashboard được tổng hợp và biên tập bởi: dinhthuanit.com. Mọi ý kiến đóng góp và phản hồi vui lòng gửi Liên Hệ cho dinhthuanit.com để điều chỉnh. dinhthuanit.com xin cảm ơn.

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Quảng cáo
Ads_ngang