Thêm tính năng triết khấu trong WooCommerce

Quảng cáo
Ads_ngang
Website dinhthuanit.com có bài Thêm tính năng triết khấu trong WooCommerce

Trong chỉ dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách áp dụng khuyến mãi đồng loạt trong Woocommerce. Có nhiều cách để khuyến mãi cho khách hàng. Trong bài này, chúng tôi sẽ làm điều này với cách dễ dàng nhất có thể. Một trong những cách dễ dàng là áp dụng chiết khấu đồng loạt tùy thuộc vào tổng cộng giỏ hàng. VD ưu đãi 5% cho những đơn hàng từ 500k trở lên và 10% cho những lô hàng từ 1000k trở lên.

Để thực hành bạn thêm các dòng mã sau vào cuối tệp functions.php vào giao diện WordPress của bạn:

 add_action('woocommerce_cart_calculate_fees', 'tl_apply_bulk_discount'); function tl_apply_bulk_discount() { global $woocommerce; $excluded_amount = $discount_percent = 0; $working_total = $woocommerce-> cart-> cart_contents_total; $excluded_categories = array( 217, # Training 223, # Starter Kits ); # Only apply manual discount if no coupons are applied if (!$woocommerce-> cart-> applied_coupons) { # Find any items in cart that belong to the restricted categories foreach ($woocommerce-> cart-> cart_contents as $item) { $product_categories = get_the_terms($item['product_product_cat'); if (empty($product_categories) || is_wp_error($product_categories) || !$product_categories) { if (is_wp_error($product_categories)) { wp_die($product_categories-> get_error_message()); } else { $product_categories = new WP_Error('no_product_categories', "The product "".$item-> post_title."" doesn't have any categories attached, thus no discounts can be calculated.", "Fatal Error"); wp_die($product_categories); } } foreach ($excluded_categories as $excluded_category) { foreach ($product_categories as $category) { if ($excluded_category == $category-> term_id) { $excluded_amount += $item['line_subtotal']; # Increase our discounted amount $working_total -= $item['line_subtotal']; # Decrease our discounted amount } } } } # Logic to determine WHICH discount to apply based on subtotal if ($working_total > = 500 && $working_total   = 1000) { $discount_percent = 10; } else { $discount_percent = 0; } # Make sure cart total is eligible for discount if ($discount_percent >  0) { $discount_amount = ( ( ($discount_percent/100) * $working_total ) * -1 ); $woocommerce-> cart-> add_fee('Bulk Discount', $discount_amount); } } }  

Như vậy, khi tổng cộng giỏ hàng từ 500 trở lên, sẽ áp dụng chiết khấu 5% trên tổng giá trị giỏ hàng. Bạn cũng có thể thay đổi số tiền và tỷ lệ phần trăm chiết khấu theo nhu cầu của bạn.

Chúc bạn thành đạt

Hãy cho mình biết suy nghĩ của bạn trong phần bình luận bên dưới bài viết này. Hãy theo dõi kênh chia sẻ kiến thức WordPress của TopVn trên Twitter và Facebook

Bài viết Thêm tính năng triết khấu trong WooCommerce được tổng hợp và biên tập bởi: dinhthuanit.com. Mọi ý kiến đóng góp và phản hồi vui lòng gửi Liên Hệ cho dinhthuanit.com để điều chỉnh. dinhthuanit.com xin cảm ơn.

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Quảng cáo
Ads_ngang