Thêm trường tùy biến cho wp_nav_menu item

Quảng cáo
Ads_ngang
Website dinhthuanit.com có bài Thêm trường tùy biến cho wp_nav_menu item

wp_nav_menu có 1 số trường mặc định dùng cho chuyện tạo liên kết của menu item với thẻ A, ví dụ: thuộc tính ‘title’, thuộc tính ‘class’. Trong nhiều trường bạn sẽ muốn tạo thêm custom field cho kiểu nav_menu_item để mở rộng dữ liệu liên kết vào menu item.
menu-item-customfield

WordPress Nav Menu API

Để làm điều này, bạn tải plugin sau: Menu Item Custom Fields.
Cài đặt plugin như bình thường. Trong thư mục plugin có file template mẫu, bạn sửa/thêm/xóa fields trực tiếp vào file này /doc/menu-item-custom-fields-example.php .

Để lấy giá trị field, trước tiên hãy đảm nhập dữ liệu cho trường tại trang admin quản lý menu. Sau đó lấy custom field với hàm thông thường get_post_meta hoặc get_post_custom
Tên trường bạn thiết lập trong file ‘menu-item-custom-fields-example.php’, tỉ dụ ta có field ‘menu-item-field-01’.

 $field01 = get_post_meta( $item_id, 'menu-item-field-01', true ); $custom=get_post_custom($item_id); if(isset($custom['menu-item-field-01'])) echo $custom['menu-item-field-01'][0];  

Hãy cho mình biết suy nghĩ của bạn trong phần bình luận bên dưới bài viết này. Hãy theo dõi kênh chia sẻ kiến thức WordPress của TopVn trên Twitter và Facebook

Bài viết Thêm trường tùy biến cho wp_nav_menu item được tổng hợp và biên tập bởi: dinhthuanit.com. Mọi ý kiến đóng góp và phản hồi vui lòng gửi Liên Hệ cho dinhthuanit.com để điều chỉnh. dinhthuanit.com xin cảm ơn.

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Quảng cáo
Ads_ngang