Tìm kiếm tiêu đề bài viết trong WordPress

Quảng cáo
Ads_ngang
Website dinhthuanit.com có bài Tìm kiếm tiêu đề bài viết trong WordPress

WordPress có tích hợp sẵn tính năng search (tìm kiếm), kết quả trả về được tìm thấy cả tiêu đề và nội dung bài viết post. Tuy nhiên bạn có thể tùy biến kết quả tìm kiếm, chẳng hạn nếu bạn muốn giới hạn chỉ kiếm tìm tiêu đề bài viết.

Để làm điều ấy chúng ta sử dụng đoạn code sau đây, dán vào functions.php trong thư mục theme hiện tại bạn đang kích hoạt.

 //Search Only Title function ccw_search_by_title_only( $search, &$wp_query ) { global $wpdb; if ( empty( $search ) ) return $search; // skip processing - no search term in query $q = $wp_query-> query_vars; $n = ! empty( $q['exact'] ) ? '' : '%'; $search = $searchand = ''; foreach ( (array) $q['search_terms'] as $term ) { $term = esc_sql( like_escape( $term ) ); $search .= "{$searchand}($wpdb-> posts.post_title LIKE '{$n}{$term}{$n}')"; $searchand = ' AND '; } if ( ! empty( $search ) ) { $search = " AND ({$search}) "; if ( ! is_user_logged_in() ) $search .= " AND ($wpdb-> posts.post_password = '') "; } return $search; } add_filter( 'posts_search', 'ccw_search_by_title_only', 500, 2 );  

Chúc bạn thành công.

Nếu bạn thấy bài viết này hữu ích, hãy chia sẻ với bạn bè bằng cách nhấn nút chia sẻ ở bên dưới. Theo dõi chúng tôi trên Twitter và Facebook

Bài viết Tìm kiếm tiêu đề bài viết trong WordPress được tổng hợp và biên tập bởi: dinhthuanit.com. Mọi ý kiến đóng góp và phản hồi vui lòng gửi Liên Hệ cho dinhthuanit.com để điều chỉnh. dinhthuanit.com xin cảm ơn.

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Quảng cáo
Ads_ngang