Tìm & thay thế nội dung trong CSDL

Quảng cáo
Ads_ngang
Website dinhthuanit.com có bài Tìm & thay thế nội dung trong CSDL

Bạn đang muốn tìm kiếm đồng loạt và thay thế trong CSDL WordPress? Cho dù bạn muốn tìm và thay thế một văn bản, URL hoặc hình ảnh cụ thể, bạn có thể dễ dàng làm như vậy bằng phương pháp dùng plugin tìm và thay thế hoặc sử dụng truy vấn SQL đơn giản. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách tìm và thay thế văn bản trong cơ sở dữ liệu WordPress.

Khi bạn cần Tìm & Thay thế nội dung trong cơ sở dữ liệu WordPress?

Hãy giả sử rằng bạn đã thêm văn bản hoặc URL cụ thể vào một số bài đăng của mình. Bạn không biết những bài đăng nào bạn đã thêm văn bản đó vào, nhưng bạn biết rằng có biết bao bài viết đó.

Bây giờ bạn có thể tự kiếm tìm và chỉnh sửa từng bài đăng một. Nó sẽ mất thời gian và có khả phát sinh lỗi WordPress.

Sử dụng một lệnh duy nhất để tự động tìm và thay thế sẽ mau hơn và hiệu quả hơn nhiều.

Hãy xem cách bạn có thể đơn giản tìm và thay thế văn bản trong cơ sở dữ liệu WordPress của mình trong bài viết này nhé.

Lưu ý, những thay đổi bạn thực hiện đối với cơ sở dữ liệu của bạn sẽ không thể quay về như trước. Do đó bạn cần thi hành mọi giải pháp phòng ngừa để đảm bảo rằng bạn không mất dữ liệu.

Đầu tiên bạn cần tạo một bản sao lưu cơ sở dữ liệu WordPress. Bạn cũng có thể có thể làm điều đó bằng phương pháp dùng plugin sao lưu WordPress. Ngoài ra, bạn cũng cũng có thể có thể tạo bản sao lưu cơ sở dữ liệu bằng phpMyAdmin.

Sau khi tạo bản sao lưu cơ sở dữ liệu WordPress của bạn, bạn cũng có thể bắt đầu chạy các lệnh tìm và thay thế.

Tìm & thay thế với WordPress plugin

Nếu bạn không quen thuộc với dòng lệnh và không thích viết một truy vấn SQL, thì có 1 cách đơn giản để tìm và thay thế là sử dụng plugin WordPress có tên Better Search Replace.

Nó cấp phép bạn chạy tìm kiếm và thay thế các lệnh từ bên trong khu vực quản trị WordPress của bạn.

Tìm & thay thế MySQL với phpMyAdmin

Bạn cũng có thể sử dụng phpMyAdmin để tìm và thay thế văn bản từ cơ sở dữ liệu WordPress của bạn.

Trước tiên, bạn phải phải đăng nhập vào bảng điều khiển cPanel của hosting WordPress của bạn. Cuộn xuống phần cơ sở dữ liệu và sau đó nhấp vào phpMyAdmin.

Sau đó chọn tên database bạn sẽ sử dụng để thay thế. Sử dụng lệnh SQL sau:

 update TABLE_NAME set FIELD_NAME = replace(FIELD_NAME, 'Text to find', 'text to replace with');  

Ví dụ, nếu bạn muốn tìm văn bản trong nội dung bài viết, bạn sẽ viết lệnh SQL như sau:

 update wp_posts set post_content = replace(post_content,'Text to find','text to replace with');  

Nhấn nút ‘Go’ để tiếp tục.

PhpMyAdmin sẽ chạy truy vấn SQL của bạn và khi thành công, nó sẽ hiển thị số lượng hàng bị thay đổi bởi truy vấn SQL.

Bây giờ bạn cũng có thể có thể truy cập trang web WordPress của mình để xem các thay đổi của bạn.

Hy vọng bài viết này bạn sẽ biết phương pháp tìm và thay thế nội dung hàng loạt trong WordPress.

Bài viết Tìm & thay thế nội dung trong CSDL được tổng hợp và biên tập bởi: dinhthuanit.com. Mọi ý kiến đóng góp và phản hồi vui lòng gửi Liên Hệ cho dinhthuanit.com để điều chỉnh. dinhthuanit.com xin cảm ơn.

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Quảng cáo
Ads_ngang