Tùy biến thêm trường thông tin user meta – WordPress

Quảng cáo
Ads_ngang
Website dinhthuanit.com có bài Tùy biến thêm trường thông tin user meta – WordPress

Để thêm user meta ngoài các user fields mặc định như: email,name,first_name,last_name,… Ở ví dụ này chúng ta sẽ thêm field phone.
Sử dụng action show_user_profile và edit_user_profile để hiển thị user fields.

 //custom user profile //show và edit page add_action('show_user_profile', 'my_show_extra_profile_fields'); add_action('edit_user_profile', 'my_show_extra_profile_fields'); function my_show_extra_profile_fields($user) { $phone=get_the_author_meta('phone',$user-> ID); ?>   
phone number <input type="text" name="phone" value=" "/>
<?php }

– Fields mới này không được lưu vào database, để lưu vào database sử dụng thêm cùng theo đó 2 action “personal_options_update” ,”edit_user_profile_update” để cập nhật fields.

 //update user profile add_action('personal_options_update', 'my_save_extra_profile_fields'); add_action('edit_user_profile_update', 'my_save_extra_profile_fields'); function my_save_extra_profile_fields($user_id) { if (!current_user_can('edit_user', $user_id)) return false; update_usermeta($user_id, 'phone', $_POST['phone']); //update user profile }  

Plugin tạo avatar cho người sử dụng WP User Avatar là một ví dụ tiêu biểu về phong thái tạo user meta field cho wordpress sử dụng tính năng này.
Cách khác bạn cũng có thể tạo field cho user bằng phương pháp tùy biến custom fields với plugin Advanced Custom Fields.

Hãy cho mình biết suy nghĩ của bạn trong phần bình luận bên dưới bài viết này. Hãy theo dấu kênh chia sẻ kiến thức WordPress của TopVn trên Twitter và Facebook

Bài viết Tùy biến thêm trường thông tin user meta – WordPress được tổng hợp và biên tập bởi: dinhthuanit.com. Mọi ý kiến đóng góp và phản hồi vui lòng gửi Liên Hệ cho dinhthuanit.com để điều chỉnh. dinhthuanit.com xin cảm ơn.

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Quảng cáo
Ads_ngang