Tùy biến trang đăng nhập – WordPress

Quảng cáo
Ads_ngang
Website dinhthuanit.com có bài Tùy biến trang đăng nhập – WordPress

Đôi khi bạn mong muốn tạo riêng hay tùy biến trang đăng nhập trong WordPress, để cho khách hàng của bạn sử dụng. Vì bạn có thiết lập giới hạn đăng nhập vào quản trị WordPress vì lý do bảo mật.

Có 2 cách để bạn tạo tùy chỉnh trang đăng nhập, thông qua plugin hoặc tùy chỉnh code.

Cả hai cách đều có ưu và nhược điểm của chúng. Cách thủ công cho phép bạn kiểm soát nhiều hơn về giao diện. Nếu dùng plugin sẽ dễ thi hành hơn, đặc biệt là nếu bạn không có chuyên môn lập trình.

Tạo thủ công trang đăng nhập

Mặc dù điều ấy yêu cầu bạn phải điều chỉnh một số template trong giao diện WordPress của bạn, nhưng sẽ không có gì khó khăn. Mình sẽ sử dụng theme Twenty Fifteen làm ví dụ.

Bạn cũng đều có thể tạo một bản sao của tệp page.php và tệp content-page.php.

Đổi tên files tương ứng thành page-login.php và content-login.php

Mở tệp page-login.php và thay đổi dòng get_template_part( 'content', 'page' ); thành get_template_part( 'content', 'login' );

Tiếp theo, bạn chỉnh sửa content-login.php và thêm 1 dòng ngay bên dưới , giống như thế này:

  home_url()) ); ?>     

Tên slug này trùng với URL trang đăng nhập của WordPress, để chắc chắn giao diện trang đăng nhập sẽ gọi vào template page-login.php

Giờ nếu bạn truy cập trang login sẽ thấy trông giống như sau:

Ở bước này, chúng ta sẽ thiết lập các chuyển hướng để người sử dụng không có cơ hội truy cập trang đăng nhập mặc định của WordPress. Để thi hành bạn thêm đoạn code sau vào cuối tệp functions.php.

 /* Main redirection of the default login page */ function redirect_login_page() { $login_page = home_url('/login/'); $page_viewed = basename($_SERVER['REQUEST_URI']); if($page_viewed == "wp-login.php" && $_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'GET') { wp_redirect($login_page); exit; } } add_action('init','redirect_login_page'); /* Where to go if a login failed */ function custom_login_failed() { $login_page = home_url('/login/'); wp_redirect($login_page . '?login=failed'); exit; } add_action('wp_login_failed', 'custom_login_failed'); /* Where to go if any of the fields were empty */ function verify_user_pass($user, $username, $password) { $login_page = home_url('/login/'); if($username == "" || $password == "") { wp_redirect($login_page . "?login=empty"); exit; } } add_filter('authenticate', 'verify_user_pass', 1, 3); /* What to do on logout */ function logout_redirect() { $login_page = home_url('/login/'); wp_redirect($login_page . "?login=false"); exit; } add_action('wp_logout','logout_redirect');  

Như vậy người sử dụng sẽ chỉ thấy trang đăng nhập này của bạn mới tạo. Điều tuyệt hảo ở này là bạn cũng có thể chỉnh sửa nó một cách tự do thông qua trình chỉnh sửa trang mặc định của WordPress (giống như bạn đã chỉnh sửa bất kỳ trang nào khác).

Tạo trang đăng nhập sử dụng plugin

Cách này hoạt động hơi khác một chút, thay vì tạo một trang đăng nhập tận gốc mới, chúng ta sẽ sửa đổi trang đăng nhập mặc định.

Đầu tiên, bạn phải cài đặt plugin Custom Login Page Customizer.

Sau khi cài đặt và kích hoạt plugin, truy cập Appearance > Login Customizer , điều ấy sẽ khởi chạy tuỳ customizer.

Các tùy chọn của plugin này khá hay và chúng cho phép bạn điều tiết như:

  • Thay logo WordPress mặc định.
  • Hình nền cho toàn bộ trang đăng nhập.
  • Đặt nền cho form.
  • Điều chỉnh mẫu mã của form và từng chi tiết nhỏ khác như (phông chữ, kích thước, màu sắc, trường).
  • Thêm một trường captcha để tăng tính bảo mật cho WordPress

Kết quả, chỉ trong ít phút bạn có thể thay đổi form đăng nhập thành một dung mạo mới.

Ngoài ra, có thêm một plugin khác giúp bạn tùy chỉnh trang đăng nhập là Login Designer.

Plugin này được thiết kế nhằm mục tiêu giúp việc tùy chỉnh trang đăng nhập WordPress trở nên siêu đơn giản trong lúc vẫn giúp bạn linh hoạt trong thiết kế.

Tất cả những tùy chọn và công cụ được tích hợp ngay vào trình tùy chỉnh WordPress. Vì vậy, nếu bạn đang sử dụng Trình tùy chỉnh để thay đổi tùy chọn của giao diện, bạn sẽ cảm nhận thấy khá quen thuộc.

Nếu bạn thích bài viết này, hãy cỗ vũ chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bài viết mới ở bên dưới và đừng quên chia sẻ kiến thức này với bạn bè của bạn nhé. Bạn cũng có thể có thể theo dấu blog này trên Twitter và Facebook

Bài viết Tùy biến trang đăng nhập – WordPress được tổng hợp và biên tập bởi: dinhthuanit.com. Mọi ý kiến đóng góp và phản hồi vui lòng gửi Liên Hệ cho dinhthuanit.com để điều chỉnh. dinhthuanit.com xin cảm ơn.

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Quảng cáo
Ads_ngang