Tùy chỉnh trang đơn hàng trong Woocommerce

Quảng cáo
Ads_ngang
Website dinhthuanit.com có bài Tùy chỉnh trang đơn hàng trong Woocommerce

Trang đặt mua mặc định của Woocommerce kể cả tất cả mọi thứ. Tuy nhiên, chúng tôi thường cảm nhận ra luôn phải thêm thông điệp tùy chỉnh Woocommerce vào trang đặt hàng. Trong chỉ dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách thêm thông điệp tùy chỉnh vào trang “Cảm ơn” hay “đặt hàng”.

Sau khi đặt hàng thành công, bạn sẽ được chuyển đến trang cảm ơn hoặc trang chi tiết đơn hàng.

Bây giờ, hãy xem trang đặt hàng mặc định trông như thế nào. Sau này là trang chi tiết đơn đặt mua mặc định:

Ví dụ mình muốn thêm thông báo tùy chỉnh ở trang này. Bằng cách hiển thị thêm các danh mục của các sản phẩm bạn đang mua. Thêm các loại mã sau vào cuối tệp functions.php:

 function add_notes_to_order($order){ $categories = array(); foreach( $order-> get_items() as $item_id =>  $item ) { $pid = $item['product_product_cat' ); foreach( $pcats as $key =>  $value ){ if(!in_array($value-> name,$categories)){ array_push($categories,$value-> name); } } } echo '  This product belongs to following categories:   '.implode(' , ',$categories); } add_action( 'woocommerce_order_details_after_order_table', 'add_notes_to_order',10,1 );  

Bạn cũng có thể thay đổi dòng thông tin nhắn ở dòng thứ 2 cuối cùng của đoạn Code để phù phù hợp với website của bạn. Kết quả bạn có được:

Để nhận được bài viết mới vui lòng đăng ký kênh kiến thức WordPress từ A-Z ở Form bên dưới. Bạn cũng có thể có thể nhận được sự trợ giúp trên Twitter và Facebook

Bài viết Tùy chỉnh trang đơn hàng trong Woocommerce được tổng hợp và biên tập bởi: dinhthuanit.com. Mọi ý kiến đóng góp và phản hồi vui lòng gửi Liên Hệ cho dinhthuanit.com để điều chỉnh. dinhthuanit.com xin cảm ơn.

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Quảng cáo
Ads_ngang