[WooCommerce] Chỉ hiển thị sản phẩm có giá bán

Quảng cáo
Ads_ngang
Website dinhthuanit.com có bài [WooCommerce] Chỉ hiển thị sản phẩm có giá bán

Bạn muốn ẩn sản phẩm, khi giá bằng 0? lọc sản phẩm có mức giá bán trong WooCommerce.

Khi Sản phẩm không có sẵn HOẶC hết hàng thì nhiều chủ cửa hàng để giá “O”, Nó cho biết sản phẩm này không có sẵn. Ví dụ thêm 2 sản phẩm, một trong những đó có mức giá bằng 0 mặc dầu cả 2 sản phẩm đều có giá khác 0 và các sản phẩm khác có mức giá bằng 0 được hiển thị trong cửa hàng.

Mở functions.php và thêm vào đoạn code dưới đây:

 add_action( 'woocommerce_product_query', 'themelocation_product_query' ); function themelocation_product_query( $q ){ $meta_query = $q-> get( 'meta_query' ); $meta_query[] = array( 'key' =>  '_price', 'value' =>  0, 'compare' =>  '> ' ); $q-> set( 'meta_query', $meta_query ); }  

Lưu lại tệp. Mở trang cửa hàng của bạn, bạn cũng đều có thể thấy mặt hàng có mức giá bằng 0 không được hiển thị trong những sản phẩm

Bài viết [WooCommerce] Chỉ hiển thị sản phẩm có giá bán được tổng hợp và biên tập bởi: dinhthuanit.com. Mọi ý kiến đóng góp và phản hồi vui lòng gửi Liên Hệ cho dinhthuanit.com để điều chỉnh. dinhthuanit.com xin cảm ơn.

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Quảng cáo
Ads_ngang