WooCommerce: Hiển thị giá cho Variable Product với chung một giá

Quảng cáo
Ads_ngang
Website dinhthuanit.com có bài WooCommerce: Hiển thị giá cho Variable Product với chung một giá

Gần đây, mình có sử dụng variations products cho website bán hàng với WooCommerce eCommerce. Tôi có thêm các thuộc tính của mặt hàng để tạo variation products. Nhưng nhập các mặt hàng variation đều có giá bằng nhau, tuy vậy có bất cập là không hiển thị giá bên dưới khi khách hàng chọn vào các loại sản phẩm variation. WooCommerce mặc định sẽ không hiển thị giá cho sản phẩm variation nếu tất cả những variation có chung một giá.
Bởi vì không có chênh lệch giữa minimum và maximum prices.
Ví dụ: Chỉ cần tối thiểu một trong các các variations có mức giá khác nhau: 100$, 100$, 120$
show-variation-product-diff-prices

Nhưng nếu variations có mức giá đều nhau: 100$, 100$, 100$ thì khi chọn vào variation sẽ không hiển thị.
notshow-variation-product-same-prices

Tuy nhiên, bạn cũng có thể bắt cho woocommerce hiển thị giá cho từng variation product, bằng cách khai báo thêm giá trị “price_html”. Thêm đoạn code sau đây vào functions.php

 // Display Price For Variable Product With Same Variations Prices add_filter('woocommerce_available_variation', function ($value, $object = null, $variation = null) {     if ($value['price_html'] == '') {         $value['price_html'] = '  ' . $variation-> get_price_html() . '  ';     }     return $value; }, 10, 3);  

Khi không tìm thấy độ chênh lệnh giá nào giữa các variation products thì mảng $value chứa thông tin của mỗi variation sẽ không có tính chất price_html . Thuộc tính này quyết định giá của variation có được hiển thị hay không hay nếu hiện diện thuộc tính này, woocommerce sẽ hiển thị giá cho variation mỗi khi người sử dụng lựa chọn.
Kết quả :
show-variation-product-same-prices

Hãy cho mình biết suy nghĩ của bạn trong phần bình luận bên dưới bài viết này. Hãy theo dấu kênh chia sẻ kiến thức WordPress của TopVn trên Twitter và Facebook

Bài viết WooCommerce: Hiển thị giá cho Variable Product với chung một giá được tổng hợp và biên tập bởi: dinhthuanit.com. Mọi ý kiến đóng góp và phản hồi vui lòng gửi Liên Hệ cho dinhthuanit.com để điều chỉnh. dinhthuanit.com xin cảm ơn.

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Quảng cáo
Ads_ngang