[WooCommerce] Nhóm sản phẩm theo danh mục

Quảng cáo
Ads_ngang
Website dinhthuanit.com có bài [WooCommerce] Nhóm sản phẩm theo danh mục

Ở bài trước, tôi đã chỉ cho bạn làm sao hiển thị các danh mục con trong trang danh mục mặt hàng WooCommerce. Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách hiển thị mọi thứ các sản phẩm được nhóm theo danh mục của chúng. Để thực hiện, bạn thêm đoạn code sau vào functions.php

  $number, 'orderby' => 'title', 'order' => 'ASC', 'hide_empty' => $hide_empty, 'include' => $ids ); $product_categories = get_terms( 'product_cat', $args ); $count = count($product_categories); if ( $count > 0 ){ foreach ( $product_categories as $product_category ) { echo ' 

' . $product_category-> name . '

'; $args = array( 'posts_per_page' => -1, 'tax_query' => array( 'relation' => 'AND', array( 'taxonomy' => 'product_cat', 'field' => 'slug', // 'terms' => 'white-wines' 'terms' => $product_category-> slug ) ), 'post_type' => 'product', 'orderby' => 'title,' ); $products = new WP_Query( $args ); echo "
  "; while ( $products-> have_posts() ) { $products-> the_post(); ?>
 • <?php } echo "
"; } } ?>

Trước hết, để nhóm các sản phẩm theo thứ tự danh mục bạn hãy vào phần danh mục và thêm 1 số danh mục. Tiếp đó, bạn thêm 1 vài mặt hàng đại diện và gán vào danh mục vừa mới tạo.

Bạn tạo một file template mới trong giao diện WordPress của mình. VD mình tạo tệp custom.php và chèn vào nội dung như dưới đây:

   
$number, 'orderby' => 'title', 'order' => 'ASC', 'hide_empty' => $hide_empty, 'include' => $ids ); $product_categories = get_terms( 'product_cat', $args ); $count = count($product_categories); if ( $count > 0 ){ foreach ( $product_categories as $product_category ) { echo '

' . $product_category-> name . '

'; $args = array( 'posts_per_page' => -1, 'tax_query' => array( 'relation' => 'AND', array( 'taxonomy' => 'product_cat', 'field' => 'slug', // 'terms' => 'white-wines' 'terms' => $product_category-> slug ) ), 'post_type' => 'product', 'orderby' => 'title,' ); $products = new WP_Query( $args ); echo "
  "; while ( $products-> have_posts() ) { $products-> the_post(); ?>
 • <?php } echo "
"; } } ?>

Bây giờ hãy vào phần trang và thêm một trang mới. Khi bạn thêm 1 trang mới, bạn sẽ thấy mẫu template mới được tạo của mình trong hộp lựa chọn mẫu trang, hãy chọn template vừa tạo có tên là “danh sách sản phẩm” và lưu lại.

Bây giờ hãy mở trang web và chuyển đến trang mới được tạo. Bạn sẽ thấy mọi thứ các sản phẩm được nhóm theo danh mục được chỉ định của chúng, kiểu giống như thế này nhé.

Chúc bạn thành công.

Nếu bạn thích bài viết này, hãy cỗ vũ chúng tôi bằng phương pháp đăng ký nhận bài viết mới ở bên dưới và đừng quên chia sẻ kiến thức này với bạn bè của bạn nhé. Bạn cũng cũng có thể theo dõi blog này trên Twitter và Facebook

Bài viết [WooCommerce] Nhóm sản phẩm theo danh mục được tổng hợp và biên tập bởi: dinhthuanit.com. Mọi ý kiến đóng góp và phản hồi vui lòng gửi Liên Hệ cho dinhthuanit.com để điều chỉnh. dinhthuanit.com xin cảm ơn.

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Quảng cáo
Ads_ngang