[WooCommerce] Thêm danh mục trong thông tin đơn hàng

Quảng cáo
Ads_ngang
Website dinhthuanit.com có bài [WooCommerce] Thêm danh mục trong thông tin đơn hàng

Khi khách hàng đặt hàng, một email thanh toán trong WooCommerce sẽ nhận được sau khi người dùng đã tạo một đơn đặt mua mới. Mặc định WooCommerce không thêm danh mục trong thông tin đơn hàng. Như bạn cũng đều có thể thấy trong hình, email này sẽ gửi cho bạn tin tức về tên sản phẩm, con số đặt hàng và giá sản phẩm:

Hiển thị danh mục sản phẩm khi gửi thông tin đơn hàng

Để thêm danh mục sản phẩm vào thông tin email gửi cho khách hàng, bạn thêm mã sau vào functions.php

 function modfuel_woocommerce_before_order_add_cat($name, $item){ $product_id = $item['product_product_cat' ); $count = 0; foreach ( $terms as $term) { $count++; if($count >  1){ $cats .= $term-> name; } else{ $cats .= $term-> name . ','; } } $cats = rtrim($cats,','); $htmlStr .= $_product-> get_title(); $htmlStr .= " 

Category: " . $cats . "

"; return $htmlStr; } add_filter('woocommerce_order_item_name','modfuel_woocommerce_before_order_add_cat', 10, 2);

Kết quả

Trước khi chỉnh sửa bất kỳ tệp WordPress nào, trước tiên hãy đáp ứng thi hành sao lưu.

Bài viết [WooCommerce] Thêm danh mục trong thông tin đơn hàng được tổng hợp và biên tập bởi: dinhthuanit.com. Mọi ý kiến đóng góp và phản hồi vui lòng gửi Liên Hệ cho dinhthuanit.com để điều chỉnh. dinhthuanit.com xin cảm ơn.

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Quảng cáo
Ads_ngang