WooCommerce – Thêm mới trạng thái đơn hàng

Quảng cáo
Ads_ngang
Website dinhthuanit.com có bài WooCommerce – Thêm mới trạng thái đơn hàng

Trong bài này chúng ta sẽ học cách tùy biến cột tình trạng lô hàng trong WooCommerce. Mặc định WooCommerce có một vài tùy chọn cho tình vận chuyển như pending, on hold, completed, failed, refunded..

Bạn cũng có thể có thể xem toàn bộ danh sách trạng thái đơn hàng, bằng phương pháp đăng nhập vào quản trị WordPress & truy cập vào WooCommerce > Orders. Tiếp tục bạn nhấn vào một đơn hàng & bạn sẽ tìm thấy trong trường order status

Trạng thái lô hàng

Bây giờ mình muốn bổ xung thêm tình trạng đơn hàng vd “Shipping in Progress”. Để thi hành bạn thêm đoạn mã sau vào cuối tệp functions.php

 function wpex_wc_register_post_statuses() { register_post_status( 'wc-shipping-progress', array( 'label' =>  _x( 'Shipping In Progress', 'WooCommerce Order status', 'text_domain' ), 'public' =>  true, 'exclude_from_search' =>  false, 'show_in_admin_all_list' =>  true, 'show_in_admin_status_list' =>  true, 'label_count' =>  _n_noop( 'Approved (%s)', 'Approved (%s)', 'text_domain' ) ) ); } add_filter( 'init', 'wpex_wc_register_post_statuses' ); // Add New Order Statuses to WooCommerce function wpex_wc_add_order_statuses( $order_statuses ) { $order_statuses['wc-shipping-progress'] = _x( 'Shipping In Progress', 'WooCommerce Order status', 'text_domain' ); return $order_statuses; } add_filter( 'wc_order_statuses', 'wpex_wc_add_order_statuses' );  

Một lần nữa, chúng ta nhấn F5 tại trang lô hàng chi tiết đó bạn sẽ thấy xuất hiện một trạng thái mới.

Thêm trạng thái đơn hàng
Thêm tình trạng đơn hàng

Mình muốn chứng mình cho những bạn thấy, để đơn giản mình sửa lô hàng trên sang trạng thái mới này & nhấn nút lưu để lưu đơn hàng. Bây giờ trên giao diện website, mình chuyển đến trang tài khoản. Khi bấm vào link “My Account” một danh sách những đơn hàng hiện ra & có xuất hiện tình trạng mới của mình vừa thêm ở đây.

Chúc bạn thành công.

Nếu bạn thích bài viết này, hãy cỗ vũ chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bài viết mới ở bên dưới và hãy nhớ chia sẻ kiến thức này với bạn bè của bạn nhé. Bạn cũng cũng có thể theo dấu blog này trên Twitter và Facebook

Bài viết WooCommerce – Thêm mới trạng thái đơn hàng được tổng hợp và biên tập bởi: dinhthuanit.com. Mọi ý kiến đóng góp và phản hồi vui lòng gửi Liên Hệ cho dinhthuanit.com để điều chỉnh. dinhthuanit.com xin cảm ơn.

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Quảng cáo
Ads_ngang