[WooCommerce] Thêm nút tiếp tục mua hàng ở trang giỏ hàng

Quảng cáo
Ads_ngang
Website dinhthuanit.com có bài [WooCommerce] Thêm nút tiếp tục mua hàng ở trang giỏ hàng

Bằng cách chèn nội dung vào sớm muộn nút giỏ hàng bạn cũng có thể thêm một nút mua tiếp tục vào trang giỏ hàng là một trải nghiệm bổ sung tuyệt vời cho người dùng. Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách thêm nút mua sắm tiếp tục vào trang giỏ hàng.

Chúng ta sẽ thêm nút mua sắm tiếp tục, cũng đều có thể thêm nó vào địa thế sau nút thanh toán. Để thực hiện, bạn hãy thêm các dòng mã sau vào cuối tệp functions.php nhé:

 add_action( 'woocommerce_after_cart_totals', 'tl_continue_shopping_button' ); function tl_continue_shopping_button() { $shop_page_url = get_permalink( woocommerce_get_page_id( 'shop' ) ); echo ' 
'; echo ' Continue Shopping →'; echo '
'; }

Kết quả ở trang giỏ hàng sẽ xuất hiện thêm nút, nếu khách hàng muốn mua tiếp thì có thể bấm vào nút đó.

Bài viết [WooCommerce] Thêm nút tiếp tục mua hàng ở trang giỏ hàng được tổng hợp và biên tập bởi: dinhthuanit.com. Mọi ý kiến đóng góp và phản hồi vui lòng gửi Liên Hệ cho dinhthuanit.com để điều chỉnh. dinhthuanit.com xin cảm ơn.

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Quảng cáo
Ads_ngang