WooCommerce – Tự động thêm sản phẩm vào giỏ hàng khi truy cập vào website

Quảng cáo
Ads_ngang
Website dinhthuanit.com có bài WooCommerce – Tự động thêm sản phẩm vào giỏ hàng khi truy cập vào website

Bạn đang muốn giới thiệu mặt hàng mới hoặc ưu đãi thêm mặt hàng cho người tiêu dùng hàng.
Bằng cách tự động thêm mặt hàng vào giỏ hàng khi người sử dụng truy cập vào website. Cài đặt này có vẻ chưa được dùng nhiều trong các web bán sản phẩm hiện nay, nhưng có thể bạn sẽ dùng tới trong tương lai. 😀
Viết đoạn code sau vào functions.php hoặc plugin.

 /* * goes in theme functions.php or a custom plugin **/ // add item to cart on visit add_action( 'init', 'add_product_to_cart' ); function add_product_to_cart() { if ( ! is_admin() ) { global $woocommerce; $product_id = 64; $found = false; //check if product already in cart if ( sizeof( $woocommerce-> cart-> get_cart() ) >  0 ) { foreach ( $woocommerce-> cart-> get_cart() as $cart_item_key =>  $values ) { $_product = $values['data']; if ( $_product-> id == $product_id ) $found = true; } // if product not found, add it if ( ! $found ) $woocommerce-> cart-> add_to_cart( $product_id ); } else { // if no products in cart, add it $woocommerce-> cart-> add_to_cart( $product_id ); } } }  

Xác định sản phẩm sẽ thêm vào cart bởi hàm $woocommerce-> cart-> add_to_cart với ID của sản phẩm.
Truy cập vào mục quản lý danh sách sản phẩm, tại menu Products-> Products. ID của sản phẩm hiển thị ngay cả bạn dê chuột vào tên mặt hàng hoặc tìm trên URL trong chế độ edit sản phẩm.
product-id-woocommerce

Kiểm tra giỏ hàng nếu chưa xuất hiện sản phẩm đó thì bỏ thêm vào.
Trường hợp thêm sản phẩm khuyến mãi, khi người tiêu dùng hàng có mức giá trị đơn hàng lớn hoặc theo quy chế của chủ shop với giá trị kia sẽ được ưu đãi thêm sản phẩm chẳng hạn.

 /* * goes in theme functions.php or a custom plugin **/ // add item to cart on visit depending on cart total value add_action( 'init', 'add_product_to_cart' ); function add_product_to_cart() { if ( ! is_admin() ) { global $woocommerce; $product_id = 2831; $found = false; $cart_total = 30; if( $woocommerce-> cart-> total > = $cart_total ) { //check if product already in cart if ( sizeof( $woocommerce-> cart-> get_cart() ) >  0 ) { foreach ( $woocommerce-> cart-> get_cart() as $cart_item_key =>  $values ) { $_product = $values['data']; if ( $_product-> id == $product_id ) $found = true; } // if product not found, add it if ( ! $found ) $woocommerce-> cart-> add_to_cart( $product_id ); } else { // if no products in cart, add it $woocommerce-> cart-> add_to_cart( $product_id ); } } } }  

Bạn cũng có thể căn cứ vào con số sản phẩm hoặc tổng giá trị đơn hàng, căn cứ vào chủ trương của bạn.

Bài viết WooCommerce – Tự động thêm sản phẩm vào giỏ hàng khi truy cập vào website được tổng hợp và biên tập bởi: dinhthuanit.com. Mọi ý kiến đóng góp và phản hồi vui lòng gửi Liên Hệ cho dinhthuanit.com để điều chỉnh. dinhthuanit.com xin cảm ơn.

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Quảng cáo
Ads_ngang