WordPress Database API

Quảng cáo
Ads_ngang
Website dinhthuanit.com có bài WordPress Database API

//query lấy dữ liệu của bảng
$myrows = $wpdb-> get_results( “SELECT id, name FROM mytable” );
//thực thi sql
$wpdb-> query(‘query’);
//select a row
$mylink = $wpdb-> get_row(“SELECT * FROM $wpdb-> links WHERE link_id = 10”);

//update
$wpdb-> update( $table, $data, $where);

//insert
$wpdb-> insert( $table, $data, $format );

//escape sql
$name=esc_sql($name);
$wpdb-> get_var( “SELECT something FROM table WHERE foo = ‘$name’ and status = ‘$status'” );

Nếu bạn thích bài viết này, hãy cỗ vũ chúng tôi bằng phương pháp đăng ký nhận bài viết mới ở bên dưới và đừng quên chia sẻ kiến thức này với bạn bè của bạn nhé. Bạn cũng cũng có thể có thể theo dõi blog này trên Twitter và Facebook

Bài viết WordPress Database API được tổng hợp và biên tập bởi: dinhthuanit.com. Mọi ý kiến đóng góp và phản hồi vui lòng gửi Liên Hệ cho dinhthuanit.com để điều chỉnh. dinhthuanit.com xin cảm ơn.

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Quảng cáo
Ads_ngang