[WordPress] Lấy dữ liệu post_type liên kết với nav_menu_item

Quảng cáo
Ads_ngang
Website dinhthuanit.com có bài [WordPress] Lấy dữ liệu post_type liên kết với nav_menu_item

Khi bạn lấy nội dung của nav_menu_item trong wp_nav_menu bởi hàm lấy dữ liệu post, VD get_posts nó chỉ trả về thông tin của item, còn những tin tức liên quan đến item như post type liên kết vào menu item thì thế nào để lấy chúng. Những dữ liệu liên kết đó gọi là custom fields.

Ví dụ bạn muốn lấy ID của trang có thể là một trong các kiểu (post/page/category/taxonomy/custom post type) liên kết với menu item không phải ID của nav_menu_item nhé, chúng ta có field ‘_menu_item_object_id’.

 get_post_meta( $menu_item_id, '_menu_item_object__menu_item_object', true ); 

Bạn cũng có thể có thể lất toàn bộ fields khác của item với hàm get_post_custom

 get_post_custom($menu_item); 

Kết quả trả về mảng fields giống như sau:

 Array ( [_menu_item_type] => Array ( [0] => taxonomy ) [_menu_item_menu_item_parent] => Array ( [0] => 25 ) [_menu_item_object_id] => Array ( [0] => 9 ) [_menu_item_object] => Array ( [0] => category ) [_menu_item_target] => Array ( [0] => ) [_menu_item_classes] => Array ( [0] => a:1:{i:0;s:8:"hoa-chat";} ) [_menu_item_xfn] => Array ( [0] => ) [_menu_item_url] => Array ( [0] => ) ) 

Tùy theo mục tiêu sử dụng những tin tức field này, ví dụ chúng ta tạo link URL cho menu item căn cứ vào post_type liên kết với menu đó. Xem ví dụ dưới đây:

   

post_title,'hoangweb')?>

Chúc bạn thành công!

Bài viết [WordPress] Lấy dữ liệu post_type liên kết với nav_menu_item được tổng hợp và biên tập bởi: dinhthuanit.com. Mọi ý kiến đóng góp và phản hồi vui lòng gửi Liên Hệ cho dinhthuanit.com để điều chỉnh. dinhthuanit.com xin cảm ơn.

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Quảng cáo
Ads_ngang