WordPress theme swicher without plugin

Quảng cáo
Ads_ngang
Website dinhthuanit.com có bài WordPress theme swicher without plugin

Chuyển đổi theme phù hợp tương thích với từng thiết bị (desktop,mobile,tablet) hay thiết lập sang theme mới ( switch new theme ) cấm dùng plugin có 2 cách bạn active sang theme mới hoặc chuyển thư mục theme khác để sử dụng.

Cách 1: Active theme

  /*set active theme: thiết lập active sang theme mới*/  switch_theme (  'nop-ho-so-yellow'  )  ;   //folder theme  

Bạn có thể thao tác trong admin, để thay đổi theme làm tựa như truy cập vào Appearance-> themes, chọn theme cần thay đổi và nhấn active.
Ý tưởng switch theme được nhắc đến khi đang bạn thiết kế giao diện theme cho mỗi loại thiết bị, về kích cỡ Viewport.
theme mobile viewport - hoangweb.com

Hiểu về switch theme?

Khi duyệt web có 1 đoạn code nhận dạng về thông tin trình duyệt từ đó định vị thiết bị đang dùng lướt web. Dựa vào đây để cài đặt theme: với hình thức vẫn sử dụng cấu trúc files của theme, nhưng chuyển thư mục là thư mục của theme khác (được chỉ định thay đổi) bởi hàm get_template_directory()

 ie :  get_template_directory (  )  ;   #là folder của theme khác  

Chú ý: cấu trúc files template của theme cần trùng lặp chỉ thay đổi nội dung.
THam khảo 2 cách sau:

Cách 1: áp dụng filter pre_option_stylesheet

  //method 1  add_filter (   'pre_option_stylesheet'  ,   'wpse_100854_switch_stylesheet'   )  ;     function  wpse_100854_switch_stylesheet (   $false   )   {   if   (   empty   (   $_GET  [  'theme'  ]   )   return   $false  ;     $themes   =  wp_get_themes (   array  (   'allowed'   =>   true   )   )  ;     if   (   isset   (   $themes  [   $_GET  [  'theme'  ]   ]   )   )   return   $_GET  [  'theme'  ]  ;     return   $false  ;   }  

Cách 2: phối hợp các filter hook template.

  //method 2  add_filter (  'template'  ,   'serve_default_to_iesix'  )  ;  add_filter (  'option_template'  ,   'serve_default_to_iesix'  )  ;  add_filter (  'option_stylesheet'  ,   'serve_default_to_iesix'  )  ;     function  serve_default_to_iesix (  $theme  )   {   //if(strpos($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'], 'MSIE 6') !== false)   $theme   =   'nop-ho-so-yellow'  ;   return   $theme  ;   }  

Nếu bạn thích bài viết này, hãy cỗ vũ chúng tôi bằng phương pháp đăng ký nhận bài viết mới ở bên dưới và hãy nhớ chia sẻ kiến thức này với bạn bè của bạn nhé. Bạn cũng cũng có thể có thể theo dõi blog này trên Twitter và Facebook

Bài viết WordPress theme swicher without plugin được tổng hợp và biên tập bởi: dinhthuanit.com. Mọi ý kiến đóng góp và phản hồi vui lòng gửi Liên Hệ cho dinhthuanit.com để điều chỉnh. dinhthuanit.com xin cảm ơn.

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Quảng cáo
Ads_ngang