WordPress – Tối ưu CRON ?doing_wp_cron=***

Quảng cáo
Ads_ngang
Website dinhthuanit.com có bài WordPress – Tối ưu CRON ?doing_wp_cron=***

Có nhiều plugin và theme có thể sử dụng thêm tham số URL, tôi tin rằng đó là triệu chứng để thi hành một công việc chạy ẩn (background process) giống như ‘scheduled posts’, wordpress gắn tham số ?doing_wp_cron vào sau URL.
Chẳng hạn như plugin BackupBuddy, sử dụng để lên lịch trình backup dữ liệu của website. Mình cũng mới hiện ra plugin chèn bình luận Disqus vào wordpress, nó có độ năng scheduled cron tương tự với tham số ?doing_wp_cron để backup từ disqus vào dữ liệu comments cho wordpress.

Khi tới thời điểm thi hành cron wordpress sẽ thêm giá trị mã hóa vào tham số doing_wp_cron tương ứng với plugin có cài đặt tham số này. Vậy làm sao để xóa chuỗi ?doing_wp_cron ra khỏi URL và đồng nghĩa disable tính năng cron của theme/plugin.
doing_wp_cron

Với backupBuddy bạn có thể xóa dòng khai báo hằng ALTERNATE_WP_CRON trong wp-config.php hoặc để giá trị false cho hằng này.
BackupBuddy & Disqus Comment System

 /** BackupBuddy Alternate Cron */ define ('ALTERNATE_WP_CRON', true);  

Có thể disable cron khác.

 /** Disable Cron */ define('DISABLE_CRON', true);  

Một cách thay thế để chạy cron tốt hơn, bạn sử dụng hệ thống cron trong web hosting, tại đây mình dùng cPanel/directAdmin đều hỗ trợ.

Thiết lập cron chạy liên tiếp với mỗi 30p (*/30 * * * *)

 cd /home/username/public_html; /usr/local/bin/php -q wp-cron.php > /dev/null 2> &1  

Lưu ý, Thay tên người sử dụng và đường dẫn PHP binary của hosting. Đoạn code này chạy ẩn, nếu bạn không muốn gửi email khi mỗi lần chạy cron thì bỏ thêm > /dev/null 2> &1 vào cuối lệnh như ở trên.

Xem giải thích thêm về tham số cron ở đây

Hãy cho mình biết suy nghĩ của bạn trong phần bình luận bên dưới bài viết này. Hãy theo dõi kênh chia sẻ kiến thức WordPress của TopVn trên Twitter và Facebook

Bài viết WordPress – Tối ưu CRON ?doing_wp_cron=*** được tổng hợp và biên tập bởi: dinhthuanit.com. Mọi ý kiến đóng góp và phản hồi vui lòng gửi Liên Hệ cho dinhthuanit.com để điều chỉnh. dinhthuanit.com xin cảm ơn.

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Quảng cáo
Ads_ngang