Xắp xếp thứ tự hiển thị category và taxonomies trong wordpress

Quảng cáo
Ads_ngang
Website dinhthuanit.com có bài Xắp xếp thứ tự hiển thị category và taxonomies trong wordpress

Sau khi bổ xung thêm category, bạn làm thế nào để xắp lại thứ tự hiển thị categories và taxonomies theo ý muốn. Thật dễ dàng với wordpress đã có plugin Category Order and Taxonomy Terms Order , bạn chỉ việc kéo thả thứ tự muốn hiển thị trên website là xong.

Trước tiên bạn tải và cài đặt plugin Category Order and Taxonomy Terms Order.
Plugin này cho phép order categories và mọi thứ custom taxonomies có bổ trợ đa tầng sử dụng giao diện kéo thả.
Mỗi Post Type sẽ được thêm menu Taxonomy Order để bạn xếp lại thứ tự taxonomy cho post type đó.
xắp xếp thư tự category taxonomy trong wordpress

Nhấn vào link Taxonomy order và bắt đầu với tính năng kéo thả để xắp lại thứ tự. Sau đó lưu lại bằng cách nhấn nút Update.
Để hiển thị taxonomies theo thứ tự đã xếp, phải khao báo thêm tham số 'orderby'=> 'term_order' vào hàm lấy dữ liệu categories/taxonomies. Ví dụ: get_terms, wp_list_categories

 $argv = array( 'orderby' =>  'term_order', 'hide_empty' =>  false ); get_terms('category', $argv);  

Nhưng bạn không cần lo lắng quá, plugin mặc định đã bật chế độ xắp xếp của nó. Sau khi lưu lại thứ tự thay đổi của categories, bạn sẽ nhìn thấy ngay kết quả widget categories đã được xắp xếp lại như bạn xắp xếp trong admin.

Bạn cũng đều có thể tắt tự động xắp xếp theo thứ tự đã thiết lập, bằng phương pháp truy cập Settings-> Taxonomy Terms Order. Mục Auto Sort lựa chọn OFF và nhấn Save Settings.

Nếu tắt tính năng xắp xếp tự động, bất cứ chỗ nào bạn muốn thể hiển dữ liệu categories/taxonomies theo thứ tự thì thiết lập tham số mảng 'orderby'=> 'term_order' là được.

Để thu được bài viết mới vui lòng đăng ký kênh kiến thức WordPress từ A-Z ở Form bên dưới. Bạn cũng cũng có thể nhận được sự trợ giúp trên Twitter và Facebook

Bài viết Xắp xếp thứ tự hiển thị category và taxonomies trong wordpress được tổng hợp và biên tập bởi: dinhthuanit.com. Mọi ý kiến đóng góp và phản hồi vui lòng gửi Liên Hệ cho dinhthuanit.com để điều chỉnh. dinhthuanit.com xin cảm ơn.

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Quảng cáo
Ads_ngang